Sarah Linde

Werk Sarah.

Tekenen is een direct uitvloeisel van de gedachten die zich in mijn hoofd vormen rond ervaringen uit mijn leven. Eenmaal begonnen aan de tekening vormt het beeld zich, gevoelsmatig of heel rationeel, naar de banen van mijn gedachtegang. Mijn gedachtegang probeer ik zo objectief mogelijk te bekijken, voor zover dat kan. Ik probeer de patronen van mijn denkwijze bewust te volgen en ze te doorbreken. Door met gedachten te spelen en vragen te stellen die ik waarschijnlijk niet zal kunnen beantwoorden, om een andere ingang te vinden naar wat mij boeit aan die bepaalde ervaring die aanleiding is tot een tekening. Lijntekeningen, een enkele keer een kleur. Textuur van “haar en vacht” hebben een groot aandeel in mijn werk; in al hun zachtheid en ruwheid, om te beschermen voor wat er van buitenaf naar binnen zou kunnen komen. Vacht en haren die een warm lichaam bedekken.