Binnenvorm rond

Peter Kleinreesink
+31 (0)6 81377776
info@pe-arttax.nl
LinkedIn - Twitter

P&E ART & TAX

Werken vanuit een creatieve geest en creatieve omgeving: dat is ons motto! Het kantoor in Doetinchem (zie voor kunstwerken het ART gedeelte) is een inspirerende ruimte van waaruit Peter Kleinreesink zijn fiscale werkzaamheden verricht.

Creativiteit en vertrouwen. Daar gaat het om:
• dus een creatieve omgeving;
• waar gewerkt wordt aan creatieve fiscale oplossingen;
• op het gebied van het nationale en internationale belastingrecht;
• waarbij de slimme ondernemer centraal staat;
• waarbij de drempel om vragen te stellen wordt weggenomen;
• waarbij alleen nog voor advies wordt betaald;
• waarbij telefonische consulten en verzoeken om informatie niet in rekening worden gebracht;
• waarbij juridische modellen gratis ter beschikking worden gesteld;
• waarbij gewerkt kan worden met vaste prijsafspraken;
• waarbij de mogelijkheid bestaat van een abonnementssysteem;
• waarbij tegen fiscale risico’s een fiscaal preventiepakket kan worden afgesloten;
• waarbij transparantie, eerlijkheid en integriteit als kernwaarden gelden;
• en waarbij zaken wordt gedaan op basis van vertrouwen.

Meld u zich ook aan voor onze Tax mailing